headerphoto

O NÁS AKTUÁLNĚ

Penzion pro seniory ATRIUM zahájil od ledna 2011 provoz v rozsahu dlouhodobého i krátkodobého bydlení seniorů s celodenním stravováním, kulturním a společenským programem. Ceník bydlení naleznete ZDE. Klientům je na jejich žádost zajištěna služba osobní asistence společností SENIORSERVIS o.p.s., která má udělenou registraci k poskytování sociálních služeb dle Zák. 108/2006 o sociálních službách.


UPOZORNĚNÍ!

Od 11.7.2016 probíhá v Penzionu pro seniory ATRIUM rekonstrukce, jejíž důvodem je žádost o změnu užívání nemovitosti jako zařízení pro poskytování sociálních služeb. Po kolaudaci a změně užívání proběhne registrace k poskytování pobytových sociálních služeb a Penzion bude fungovat jako domov pro seniory dle § 49 Zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

 

Zajištění odborné lékařské péče

Penzion pro seniory ATRIUM není zdravotnické zařízení, proto nemůžeme přijímat klienty, jejichž zdravotní stav není stabilizovaný. Pokud se u klienta projeví náhlé zdravotní problémy, přivolá se podle jejich závažnosti praktický lékař nebo rychlá zdravotnická pomoc. Naším zařízením nasmlouvaný praktický lékař 1x týdně ordinuje přímo v Penzionu a v případě potřeby dochází i k lůžku klienta.


 

Penzion pro seniory ATRIUM najdete na adrese:

tř. Generála Svobody 312/9, Liberec 13, 460 14

telefon recepce: 485 253 811

(v objektu bývalého hotelu ATRIUM)

 

Kontaktní osoby:

 

Libuše Chlomková - asistentka sociální pracovnice

tel.: 485 253 812, 777 875 791

e-mail: info@domovatrium.cz

 

Bc. Iveta Pellegrina Kejdanová - asistentka ředitelky

tel.: 485 253 812, 702 028 854

e-mail: komunikace@domovatrium.cz


Ing. Karla Kohoutová - ředitelka

tel.: 485 253 815, 776 636 333

e-mail: reditelka@domovatrium.cz


Provozovatel:

SENIOŘI 21, s.r.o.

Vratislavická 1012, Liberec 6, 460 06, IČ: 06455794

Statutární zástupce: Ing. Karla Kohoutová - jednatelka

 

PŮJČOVNA POMŮCEK

Naše zařízení rozšířilo své služby o službu půjčovny pomůcek, jejímž hlavním artiklem jsou elektrické polohovací postele. Smlouvu včetně ceníku najdete ZDE. V případě zájmu o pronájem, prosím, obraťte se na některý z kontaktů uvedených níže.

 

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE 

Atrium, spolek přátel penzionu pro seniory

Dne 25.8.2015 zápisem do spolkového rejstříku zahájil svoji činnost spolek založený na podporu činností našeho penzionu. V případě vašeho zájmu o členství ve spolku kontaktujte, prosím, zástupce rady na spolek@domovatrium.cz.

 

V případě, že budete mít zájem finančně přispět na transparentní účet Spolku, odešlete vyplněnou darovací smlouvu na výše uvedený mail.